Tam Metin Bildiri Gönderimi

  1. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak sunulabilir.
  2. Bildiriler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.5 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Bildiri başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Bildiri tek aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmış 150 kelimeyi geçmeyen bir özet içermelidir.
  6. Bildirinin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Türkçe sunulan bildirilerde, bildirinin en sonunda en az 750 kelime olacak şekilde bir İngilizce özet verilmelidir.
  8. Tam metin bildiriler; tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “Chicago Manual of Style 16th Edition” (Chicago Stil El Kitabı 16. Baskı) kullanılmalıdır. (Bkz. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ ), (Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=w_MURP3_MrU)

Gönderilen tam metinler, ISBN’li bir e-kitap formatında yayınlanacaktır.

Tam metin bildiriler tesamcongress@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

Başa dön tuşu
Kapalı