Kongre Programı

9:30 – 10:00 KAYIT

10:00 – 10:30 PROTOKOL KONUŞMALARI

 

10:30 – 12:00 1. OTURUM: AÇILIŞ OTURUMU

(Büyük Salon: Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL

Hans J. Morgenthau ve Kenneth N.Waltz’un Realist Bakış Acısıyla Devlet Kavramı

Seda Gözde TOKATLI – Ege Üniversitesi

Başkan Obama’nın İkinci Başkanlık Döneminde ABD-RUSYA FEDERASYONU İlişkilerinin Orta Asya Devletlerine Etkileri

Fatih SEÇKİN – Bursa Uludağ Üniversitesi            

İran Öğrenci Hareketleri ve 1979 Devrimi

Gülçin SAĞIR – Ankara Üniversitesi         

Brezilya: Temel Özellikler, Tarih, Sorunlar ve Dış Politika

Serdar ÇUKUR- Bursa Uludağ Üniversitesi          

 

10:30 – 12:00 2. OTURUM

(Sinema Salonu: Özel Harekat Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarına Göre Türkiye’de Yolsuzluk Olgusu

Ersin KOPUZ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi  

Devlet’de Bürokrasinin Hantallaşması Enggellenebilir Mi?

Gürkan ÖZÜCAN – Bursa Uludağ Üniversitesi     

Suriye Kaynaklı Düzensiz Göç İle İlgili Türkiye’nin Kurumsal Yapılanmasının Analizi

Kübra ADIGÜZEL – Bursa Teknik Üniversitesi

PKK’nın Suriye Uzantısı Olan PYD/YPG’nin Bölgedeki Analizi

Damlanur GÜLER – Bursa Teknik Üniversitesi

Hukuka Aykırı Delil Kavramı ve Maddi Gerçeğe Ulaşma Sorunu

Barış EŞMELİ – Gazi Üniversitesi

 

10:30 – 12:00 3. OTURUM

(Seminer 1: Jandarma Er Bahadır Aydın Seminer Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Mehmet ÇELENK

KYBELE İnancının PHRYG Askeri Sistemi Üzerine Etkileri

Oğuzhan ALTIN – Bursa Uludağ Üniversitesi

Büyük Selçukluların Fetret Dönemi ve Sonrası Bâtınilerle Mücadele Politikası

Yasemin ELLİK – Dokuz Eylül Üniversitesi

Osmanlı Kuruluş Dönemi Medreseleri Üzerinde Türkiye Selçuklu Medreselerinin Etkisi

Yusuf Alper GÜLLÜ – İstanbul Üniversitesi           

Kazakların İslâmiyet’e Giriş Süreci

Aidar ZEİNELOV – İstanbul Üniversitesi  

 

10:30 – 12:00 4. OTURUM

(Seminer 2 Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’ndeki Masalların İncelenmesi

Cemre URHAN   – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi    

Çocuk Eğitiminde Yaşanan Çağdaş Sorunlar

Firdevs KOCAOĞLU – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi        

 “Stratejik Planlama Ne Denli Stratejik?”: Stratejik Plânlamanın İlkokulların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma

Nihat GÜMÜŞÇÜ – İstanbul Okan Üniversitesi

Siyasal İlke ve İdeolojilerin Sanat Silahı: Halkevleri ve Türkiye’de Tiyatro Algısı

Süleyman KIYAR – Dicle Üniversitesi       

 

12:00 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

13:00 – 14:30 5. OTURUM

(Büyük Salon: Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ

Örgütlerde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Düzeyinin Öncülleri Üzerine Bir Araştırma

Mert Mehmet ŞENER – Bursa Uludağ Üniversitesi           

Bir Örgütsel Pratik Olarak Balanced Scorecard’ın Bursa’da Yerleşik Otomotiv İmalat İşletmelerinde Yayılımı: Kurumsal Teori Temelinde Bir Analiz

Seda KARAKUŞ, Sevil ÖZTÜRK – Bursa Uludağ Üniversitesi           

Hibrid ve Elektrikli Otomobillerin Bursa’daki Taysad Üyesi Firmalar Tarafından Farkındalık, Yorumlama (Anlamlandırma) ve Başa Çıkmak İçin Geliştirdikleri Stratejilerin Analizi

Sermin GÜL, Gülnur SELVİ, Ufuk SUBAŞI, Seda Çağla ERSOY, Ali KOÇ – Bursa Uludağ Üniversitesi

Metal Sektöründe Yalın Üretim Yönetimi

Fahriye ASA – Bursa Uludağ Üniversitesi

“Sürdürebilmek ya da Sürdürememek, İşte Bütün Mesele Bu”: İş Sürekliliği Planlama Süreci Üzerine Bir Araştırma

Ecem ARSLANKEÇECİOĞLU KILIÇ – Bursa Uludağ Üniversitesi

 

13:00 – 14:30 6. OTURUM

(Sinema Salonu: Özel Harekat Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak DARICILI

Modern Dünyada İletişim ve Manipülasyon

Halit YÜKSEK – Muş Alparslan Üniversitesi          

Bursa’da Faaliyette Bulunan Yerel Sermayeli İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Neden Ve Nasıl Bir Süreç İle Yönettikleri Üzerine Bir Araştırma

Seda ÇOŞKUN,  Pelin SOĞANLI, Ayşenur GEZGİN, Bilçin TAK MEYDAN – Bursa Uludağ Üniversitesi

Yapay Zeka’yı Uluslararası İlişkilerle Anlamak

Ülkü Şeyda SAĞLAM – Bursa Teknik Üniversitesi

Yerli ve Milli Sosyal Medya Kullanımı: Keşifsel Bir Araştırma

Kadir ÖZDEMİR – Şırnak Üniversitesi, Ramazan NACAR – Bursa Teknik Üniversitesi

Batı Toplumlarında İslamofobi’nin Yaşanmasında Medyanın Rolü

Selma TEKNİK – Muş Alparslan Üniversitesi

 

13:00 – 14:30 7. OTURUM

(Seminer 1: Jandarma Er Bahadır Aydın Seminer Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK

XIX. YY. Sonunda Çarlık Rusya Memurların Raporlarında Hicaz Bölgesi

Aıgul ASLAEVA –  İstanbul Üniversitesi

Osmanlı İmparatorluğu’nda İslami Pusulanın İki Kutbu: Tasavvuf ve Selefilik

Seda KAYA – Bursa Teknik Üniversitesi

Rus-Hazar ilişkileri ve Eski Rus Devletinin Kuruluşunda Hazarların Rolü

Vadim UZBEKOV – Kazan Federal Üniversitesi (Rusya)

Perdenin Arkasında Bir Ömür: Hayali Ufuk Durmaz ile Sözlü Tarih Görüşmesi

Ezgi TEKİN – Bursa Teknik Üniversitesi

 

13:00 – 14:30 8. OTURUM

(Seminer 2 Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. İpek Beyza ALTIPARMAK

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Otantiklik

Ayşenur ŞALLI – Gazi Üniversitesi

Yakın İlişkilerde Geçişken Bellek

Hatice Serpen BIYIKLIOĞLU – Bursa Uludağ Üniversitesi

Bağımlılık ile Mücadeleye Akademik Bir Model Önerisi: Disiplinlerarası Bağımlılık Anabilim Dalı

Seher ATEŞ – Bursa Teknik Üniversitesi

Faturaya, Fişe, Müşteriye: Muş il Merkezinde Çalışan Kasiyerler Üzerine Bir Saha Çalışması

Muhammed Veysel DURCEYLAN, Vesif ADANIR – Muş Alparslan Üniversitesi

 

14:30 – 15:00 KAHVE ARASI

 

15:00 – 16:30 9. OTURUM

(Büyük Salon: Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN

Wittgensteincı Bir Düşünce Denemesi: Bir Dil Oyunu İçinde Demokrasi Kavramının Kesinliği Üzerine Düşünmek

Beyza ÖZKAN – Bursa Uludağ Üniversitesi

Arap Baharının Etkisinde Savrulan Mısır’da Devlet Egemenliği

Basri KARABOSTAN – Karabük Üniversitesi

Yerel Yönetimlerin Denetiminde Son Gelişmeler

Aydanur KURNAZ – Ahi Evran Üniversitesi

Yerelleşmenin Yeni Çağında Reform Çalışmaları

Musa DEMİRYÜREK – Ahi Evran Üniversitesi

 

15:00 – 16:30 10. OTURUM

(Sinema Salonu: Özel Harekat Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer RÜZGAR

Ataerkil Toplumda “Kadın Olmak”

Halime SATAR – Muş Alparslan Üniversitesi

BASH (Türkiye’de Kadınlara Yönelik Cinsel Taciz ve Şiddetle Mücadele) Projesinin Ankara İlindeki Kadınlar Açısından Süreç ve Sonuçlarının İncelenmesi

Neslihan TÜRKAN – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Muş İlinde Kent ve Kır Ailelerde Kız Çocuğu Olgusallığı Üzerine Bir Saha Çalışması: Muş Merkez ve Karaağıl Köyü Aileleri Örneği

Özlem YILDIZ – Muş Alparslan Üniversitesi

Sınır Aşan Göçlerin Kadın Yaşamındaki Kısmi-Özgürleştirici Etkisi: Irak Türkmeni Kadınlar Örneği

Tuğba DOĞAN – Bursa Teknik Üniversitesi

Ataerkilliğin Sonu: Bilgi Çağında Toplumsal Hareketler, Aile ve Cinsellik

Tuğba KARAGÖZ – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

 

15:00 – 16:30 11. OTURUM

(Seminer 1: Jandarma Er Bahadır Aydın Seminer Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Ozan BAŞKOL

Türkiye’de Sınır Ötesi E-Ticaret Uygulamaları ve Mikro İhracat

Gülden ÇOLAKOĞLU – Bursa Teknik Üniversitesi

Çalışma Hayatında Kadın

Gülşah DEMİR – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  

Avrupa Birliği (15) Piyasasında Türk Hazır Giyim Sektörünün Grubel-Llyod Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Düzeyinin Ölçülmesi

Serdar ÖZÖZEN – Bursa Uludağ Üniversitesi       

 

15:00 – 16:30 12. OTURUM

(Seminer 2 Salonu)

 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Nuri Tahir KORKMAZ

Islamic Finance: What Contribution of Sukuk to The Economic and Financial Development of African Muslim Countries?

Abdulmecit SAWADOGUO – Institut International de Management/Ouaga (Burkina Faso)

The Importance of Business Management

Ahmad M. Radwan TARABLSI – SBS Swiss Business School  Dubai Campus (UAE)

Rating Insurance Companies Based on the Probability of Informed Trading (PIN) of Stock Exchange in Tehran Stock Exchange and Review of the Process of Return and Volume of Transactions with the PIN Insurance Industry

Hamid Rıza KORDI – University of Sistan and Baluchestan (Iran)

The Relationship Between Islam and Secularism

Mohamad MASRI – Tripoli University (Lebanon)

 

Program Akış Kitapçığı için Tıklayınız
Başa dön tuşu
Kapalı